కాసు (ఇంటి పేరు)

తెలుగువారి ఇంటిపేరు

కాసు అనేది ఒక ఇంటి పేరు. ఇది ప్రధానంగా రెండు ప్రధాన కులాలో కనిపిస్తుంది. అవి రెడ్డి, కమ్మ. కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు (ఈయన పేరుతో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజధానిలో ఒక పార్కు కూడా ఉంది.) రెడ్డి కులానికి చెందిన వారు. అలాగే కమ్మ వారిలో కాసు వాళ్ళు ప్రధానంగా నెల్లూరు జిల్లా, జలదంకి మండలం, తిమ్మసముద్ర్రం గ్రామములో కనిపిస్తారు.

కాసు ఇంటి పేరుతో ప్రముఖులు

మార్చు