కీర్తి

కీర్తి అనగా మురారి భార్య వీరు ,5 సంవత్సరం నుంచి ప్రేమించుకొని 25.12.2020 న వివాహం చేసుకున్నారు


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కీర్తి&oldid=3087609" నుండి వెలికితీశారు