ద్రావిడ భాష జాబితాల్లో ఒకటి కురుఖ్. దీనిని కుడఖ్ లేదా కుడుఖ్ అనీ వ్యవహరిస్తారు.

కురుఖ్ ఇది ఉత్తరభాష కుటుంబానికి చెందిన బ్రహయూ, మాల్తో భాషలలో ఒకటి. దీనిని ఓరయాను, ఓరాయాను, కురుంహా అని కూడా వ్యవహరిస్తారు. సాహిత్యం లేని భాషల్లో గోండీ తర్వాత ఎక్కువగా మాట్లాడే భాష ఈ కుడుఖ్. ఈ భాష వాడుక కల ప్రాంతాలు

  1. బీహార్‌లోని భాగల్పూర్, చోటా నాగపూర్, పలవన్, గంగాపూర్ ప్రాంతాలు
  2. ఒడిసాలోని సుందర్‌గడ్, సంభల్పూర్ ప్రాంతాలు
  3. మధ్యప్రదేశ్‌లోని రాయఘడ్, సర్గూజా ప్రాంతాలు

ఇతర విశేషాలుసవరించు

మూలాలు, సమాచార సేకరణ గ్రంథాలుసవరించు

  1. పింగళి లక్ష్మీకాంతం - ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర
  2. తెలుగుభాషా చరిత్ర - భద్రిరాజు కృష్ణమూర్తి
  3. సమగ్రాంధ్ర సాహిత్యం - ఆరుద్ర