కొండవలస అనేది కొందరి ఇంటిపేరు.

కొండవలస అన్నది ఈ క్రింది వాటిని కూడా సూచించవచ్చు:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=కొండవలస&oldid=3277057" నుండి వెలికితీశారు