కోకిలప్రియ రాగము

(కోకిలప్రియ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

కోకిలప్రియ రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో ఒక రాగం. ఇది 72 మేళకర్త రాగాల జాబితాలో 11వ మేళకర్త రాగము.[1] ఇది ముత్తుస్వామి దీక్షితుల కర్ణాటక సంగీత పాఠశాలలో 11వ రాగం. దీణిని "కోకిలరవం" అని పిలుస్తారు[2][3].

Kokilapriya
ఆరోహణS R₁ G₂ M₁ P D₂ N₃ 
అవరోహణ N₃ D₂ P M₁ G₂ R₁ S

రాగ లక్షణాలుసవరించు

 
Kokilapriya scale with shadjam at C

ఇది రెండవ చక్ర నేత్రలో ఐదవ రాగం. దీని ధారణానుకూలమైన పేరు "నేత్ర-మ". దీణి ధారణానుకూలమైన స్వర వాక్యం స రి గ మ ప ధ న. [4]

ఆరోహణ : స రి గ మ ప ధ ని స
(S R1 G2 M1 P D2 N3 S)

 అవరోహణ :స ని ధ ప మ గ రి స
(S N3 D2 P M1 G2 R1 S)

ఈ రాగం లోని స్వరాలు శుద్ధ రిషభం, సాధారణ గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం,చతుశ్రుతి దైవతం,కాకలి నిషాదం . ఇది 47 మేళకర్త సువర్ణాంగి రాగానికి శుద్ధ మధ్యమ సమానము.

ఉదాహరణలుసవరించు

చాలామంది వాగ్గేయకారులు కోకిలప్రియ రాగంలో కీర్తనల్ని రచించారు.

  • కోదండరామమం అనిషం - ముత్తుస్వామి దీక్షితులు.

ముత్తుస్వామి దీక్షితులు కోకిలరవం రాగంలో "కోదండరామ" అనే స్వరాన్ని కూర్చాడు.

జన్య రాగాలుసవరించు

కోకిలప్రియ రాగానికి కొన్ని జన్య రాగాలు ఉన్నవి.

మూలాలుసవరించు

  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్
  2. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications
  3. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras
  4. Ragas in Carnatic music by Dr. S. Bhagyalekshmy, Pub. 1990, CBH Publications

బాహ్య లంకెలుసవరించు

  • "కోకిలప్రియ రాగము | PODAMALA RAJENDRA | - YouTube". www.youtube.com. Retrieved 2020-07-27.