ప్రధాన మెనూను తెరువు

వాగ్గేయకారుడు

(వాగ్గేయకారులు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

స్వయంగా గేయాన్ని రాసుకుని, సంగీతాన్ని సమకూర్చుకొని, స్వయంగా పాడుతాడు వాగ్గేయకారుడు.

కొందరు వాగ్గేయకారులుసవరించు