కోటిపల్లి అనే పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ గ్రామాలున్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్

మార్చు

తూర్పు గోదావరి జిల్లా

మార్చు

విజయనగరం జిల్లా

మార్చు

శ్రీకాకుళం జిల్లా

మార్చు