ఖైదీ నాగమ్మ
(1987 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ విజయరాఘవేంద్ర మూవీస్
భాష తెలుగు