గజపతినగరం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

గజపతినగరం పేరుతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేజీలున్నందు వలన ఈ పేజీ అవసరమైంది. ఈ పేరుతో ఉన్న పేజీలు

విజయనగరం జిల్లా గజపతినగరం మండలం కోసం గజపతినగరం పేజీ చూడండి.
  1. గజపతినగరం (చోడవరం మండలం), విశాఖపట్నం జిల్లా, చోడవరం మండలానికి చెందిన గ్రామం
  2. గజపతినగరం (లక్కవరపుకోట మండలం), విజయనగరం జిల్లా, లక్కవరపుకోట మండలానికి చెందిన గ్రామం
  3. గజపతినగరం (పోలాకి మండలం), శ్రీకాకుళం జిల్లా, పోలాకి మండలానికి చెందిన గ్రామం