గలాటా పెళ్ళి‌ళ్లు
(1968 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ రవి కుమార్ మూవీస్
భాష తెలుగు