గాజుల

ఇంటి పేర్లు

గాజుల తెలుగువారిలో కొందరి ఇంటిపేరు. గాజులు గాజు పదానికి బహువచనం; గాజుల దీని ప్రథమావిభక్తి పదం.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గాజుల&oldid=1540462" నుండి వెలికితీశారు