ఖురిత జంతువులలో వేళ్ళముందు కాని వాటిని కప్పుతూ కాని ఉండే కొమ్ములాంటి రక్షక నిర్మాణాలు - గిట్టలు (Hoofs). ఇవి గోరుకు సమజాతాలు. గుర్రాలలో మూడవ వేలికి సంబంధించి ఒకే పెద్ద్ గిట్ట ఉంటుంది. కాని పశువులలో చీలిన గిట్టలుంటాయి. రెండు పెద్దవి, రెండు చిన్నవి ఉంటాయి.

Cloven hooves of roe deer (Capreolus capreolus), with dew claws
జిరాఫీ వెనుక కాలి గిట్టలు.

మూలాలు మార్చు

  • జంతుశాస్త్ర నిఘంటువు, తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గిట్ట&oldid=3877824" నుండి వెలికితీశారు