గిడుగు సీతాపతి జీవితం - రచనలు

గిడుగు సీతాపతి జీవితం - రచనలు బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు రచించిన పుస్తకం. దీనిని తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాదు వారు 1988 సంవత్సరంలో మొదటిసారిగా ప్రచురించారు. ఈ పుస్తక ముఖచిత్రాన్ని శ్రీ శీలా వీర్రాజు తయారుచేశారు.[1]

గిడుగు సీతాపతి జీవితం - రచనలు
కృతికర్త: బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు
ముఖచిత్ర కళాకారుడు: శీలా వీర్రాజు
దేశం: భారతదేశం
భాష: తెలుగు
ప్రక్రియ: జీవితచరిత్ర
ప్రచురణ: తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాదు
విడుదల: 1988
పేజీలు: 140

రచయిత గురించి మార్చు

విషయసూచిక మార్చు

అధ్యాయాలు మార్చు

 1. తండ్రికి తగ్గ కొడుకు
 2. జననం - బాల్యం
 3. విద్యాభ్యాసం
 4. ఉద్యోగపర్వం
 5. వ్యావహారిక భాషోద్యమం
 6. సవర భాషాసేవ
 7. రాజకీయాలు - సినిమాలు
 8. భారతీ శతకం
 9. పరిశోధన
 10. ఉపసంహారం

అనుబంధాలు మార్చు

 1. గిడుగువారి వంశవృక్షం
 2. సీతాపతి జీవితంలో ప్రధానమైన తేదీలు
 3. సీతాపతి రచనలు

మూలాలు మార్చు

 1. బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు (1988). గిడుగు సీతాపతి జీవితం-రచనలు.