గూండారాజ్యం
(1989 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం రాజ్ - కోటి
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ విజయలక్ష్మి ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు