గూడు అనగా జంతువులచే నిర్మించబడిన నిర్మాణం, ఈ గూడులలో జంతువులు సందర్భోచితంగా తనకుతాను ఉంటూ గుడ్లు పెట్టి, వాటిని పొదిగి తమ సంతానాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటాయి. గూళ్ళు అనేవి అత్యంత సన్నిహితంగా పక్షులకు సంబంధించినవిగా ఉన్నా, సకశేరుకాలలోని అన్ని తరగతుల జీవులు, కొన్ని అకశేరుకాలు గూళ్ళు నిర్మించుకుంటాయి. గూళ్ళు పుల్లలు, గడ్డి, ఆకులు వంటి సేంద్రీయ పదార్థంల యొక్క మిళితమై ఉండవచ్చు, లేదా నేలలో సాధారణ వ్యాకులత, లేదా రాయి, చెట్టు, లేక భవనాలలోని రంధ్రాలు కూడా గూడులుగా ఉండవచ్చు. మానవ నిర్మిత పదార్థాలైన దారం, ప్లాస్టిక్, వస్త్రం, కాగితం వంటివి కూడా ఈ గూళ్ళ నిర్మాణంలో ఉపయోగిస్తుండవచ్చు. గూళ్ళలో నివాసాల యొక్క అన్ని రకాలు చూడవచ్చు.

ఒక పక్షిగూడు
ఓస్ప్రే పక్షుల జంట నిర్మిస్తున్న ఒక గూడు
పక్షి గూడు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గూడు&oldid=3877980" నుండి వెలికితీశారు