గృహవైద్యం వైద్యము అనగా మానవ ఆరోగ్యాన్ని, ఒక నిర్ధిస్టమైన నియమ, నిబంధనాల ద్వారా పరిరక్షించే శాస్త్రము.ఇది గాయాన్ని మాన్చే ఒక కళ . ప్రతి చిన్న అనారోగ్యానికీ అన్నివేలలా నిపులైన వైద్యులను సంప్రదించడము సాధ్యపడదు, అటువంటపుడు ఇంట్లో దొరికే సాదారణ వస్తువునో, పదార్దమునో, ఉపయోగించి తాత్కాలిక ఉపశయము పొందడాన్ని గ్రుహవైద్యము అంటాము. గృహవైద్యములో వాడే కొన్ని పదార్దములు :

  • పసువు : అన్నిచోట్లా దొరికే పదార్దమే మంచి క్రిమినాశనకారిగా (Antiseptic) గా వాడుతాము.
  • అల్లము : ఇది జీర్ణము అవడానికి, విరోచనము సాఫీగా అవడానికి వాడుతాము.
  • మిరియాలు : శొంటి మిరియాలు కలిపి కసాయము చేసి త్రాగితే జ్వరము తగ్గుతుంది.