గోల్ఫ్ (Golf) నిర్ణీత పచ్చిక ప్రదేశములో వివిధ రకాల తెడ్డు వంటి సాధనములతో వేరువేరు ప్రదేశముల నుండి బంతులను నిర్ణీత ప్రదేశములలోని గుంతల లోనికి కొట్టే పశ్చిమ దేశాలవారి ఆట. మన తెలుగు వారి గోళీల ఆట వంటిది.

A golf ball next to a hole
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=గోల్ఫ్&oldid=2952084" నుండి వెలికితీశారు