గోవా బ్రాహ్మణ సంఘాల జాబితా

గోవా బ్రాహ్మణ సంఘాల జాబితాసవరించు

ఈ వ్యాసం గోవా కుల వ్యవస్థ గురించి, వివిధ జాతులు లేదా ఉప-కులాలు నాలుగు వర్ణాలు చెందిన హిందువులు (బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులు, శూద్ర) మధ్య కనిపించేది అలాగే వాటిలో బయట విషయాలను వివరిస్తుంది, సంప్రదాయ హిందూ మతం కుల వ్యవస్థ కూడా గోన్ కాథలిక్ రైతు సంఘం ద్వారా ఉంచబడింది, అటువంటి, కులాలు ఈ వ్యాసం ఇక్కడ పేర్కొన్నారు.

హిందూ మతం క్రమానుగత కుల వ్యవస్థసవరించు

గోవా, డామన్ అండ్ డయ్యూ, పార్ట్ I: భారతదేశం యొక్క గెజిటెర్, యూనియన్ టెరిటరీ ప్రకారం (1979 లో ప్రచురించబడింది) ఈ "చీఫ్ కులాలు" ఉన్నాయి వీటిని గోవాలో కనుగొన్నారు :

పంచ ద్రావిడ బ్రాహ్మణులుసవరించు

పంచ గౌడ బ్రాహ్మణులుసవరించు

దైవదనియోగోత్రి బ్రాహ్మణులుసవరించు

నాయీబ్రాహ్మణులు(వైద్య బ్రాహ్మణులు)సవరించు

  • ధన్వంతరీలు, పండిత రాజులు, వైద్య రాజులు

విశ్వ కర్మలుసవరించు

త్వస్థ బ్రాహ్మణులుసవరించు

వైశ్యులుసవరించు

ఇతర వెనుకబడిన కులాలుసవరించు

ఈ సంఘాలు సాధారణంగా శూద్రలు లేక కొంకణిలో శూదిరిలు హిందూ మతం లోని నాలుగు వర్ణ వ్యవస్థను 'నిజంగా అనుసరించడం లేదు. కానీ ఇటీవల ఉన్నత హోదా ఆశించడం ప్రారంభించారు. వారు భారతదేశం [ప్రభుత్వం] యొక్క ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల జాబితాలో చేర్చబడ్డారు.

  • ఇతర వెనుకబడిన తరగతుల వంటివి అయిన, భండారీలు, ఖర్వీ (కోలి), దోబీ (మద్వల), (రజక, దోబీ ), ధానగర, గోసవి, పగుయి, షింపి, తేలి, కంబర, నాథ్జోగి,న్నావి (నై, నాభిక, నాపిత, మహాలో) ఉన్నాయి. (ఈ జాబితాలో కూడా చాలా కొన్ని హిందూ మతం కులాల రోమన్ కాథలిక్ కౌంటర్ భాగాలు కలిగి ఉన్నాయి)[1]

గోవా షెడ్యూల్డ్ కులాలుసవరించు

గోవా షెడ్యూల్డ్ తెగలుసవరించు

  • దొడియా (హల్పతి, నీకడ (నాయక ), సిద్ది, వర్లి కుంబి, గావడ, వేలిప్

ఇతర మతాలుసవరించు

గోవాలో, సామూహిక కుల మార్పిడులను 16 వ శతాబ్దం నుండి పోర్చుగీసు లాటిన్ మిషనరీల ద్వారా జరిగాయి. హిందూ మతం మారినవారు వారి కుల కట్టుబాట్ల అభ్యాసాలను నిలిపి ఉంచుకున్నారు. గోవాలోని క్రైస్తవులలో కొనసాగుతున్న కుల వ్యవస్థ నిర్వహణకు పూర్తి గ్రామాల యొక్క సామూహిక మార్పడిల స్వభావం ఆపాదించబడింది. ఫలితంగా ఉన్న సాంఘిక అంతస్తులు ప్రభావితం కాలేదు. గోవన్ విచారణ సమయంలో పోర్చుగీస్ కాలనీవాసులు, కుల వ్యవస్థను మార్చటానికి ఏమీ చేయలేదు. అందుచే, గోవాలో అసలు హిందూ మతం బ్రాహ్మణులు ఇప్పడు క్రైస్తవ బమొంస్ గా, క్షత్రియులు చర్డోస్ గా అని పిలవబడే క్రైస్తవ ఘనులు (నోబుల్ మెన్) గా మారారు. క్రైస్తవ మతాధికారులు దాదాపు ప్రత్యేకంగా బమొంస్ మారారు. క్రైస్తవ మతం మారిన వైశ్యులు గుడ్దోస్ గా, శూద్రులు సుదిర్స్ గా మారారు. చివరగా, క్రైస్తవ మతం మారిన దళితులు లేదా "అంటరానివారు" మహారస్, చమార్స్ (దళిత వ్యతిరేకి జాతి తొందరపాటుతో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించు చమార్ ఒక నామం) మారారు. [2]

మూలాలుసవరించు

  1. "Central list of other backward classes". Archived from the original on 2009-06-19. Retrieved 2015-02-21.
  2. Upper caste Catholics demand special rights, threaten to reconvert Indian Express - November 24, 1999

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

గమనికలుసవరించు