చర్చ:అటల్ బిహారీ వాజపేయి

వికిప్రాజెక్టు భారతదేశం ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు భారతదేశంలో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో భారతదేశానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మంచిఅయ్యేది ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మంచివ్యాసం అవ్వగలిగే-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


అటల్ బిహారీ వాజపేయి వ్యాసంలో చేయవలసిన పనులు:

మార్చు - చరిత్ర - వీక్షించు - తాజా
  • కొన్ని అనువాదం పూర్తికాని విభాగాలున్నాయి అవి అనువదించాలి
  • ఇంకా చాలా మటుకు వ్యాఖ్యలకు మూలాలు లేవు. వాటికి మూలాలు చేర్చాలి
  • కొన్ని విభాగాలు చాలా చిన్నగా, కొన్ని చాల పెద్దగా విభాగాలు సమతుల్యంగా లేవు
  • మూలాలను పరిశీలించి, తెగిపోయిన వాటిని తొలగించాలి
అటల్ బిహారీ వాజపేయి వ్యాసాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని ఈ వారపు వ్యాసం శీర్షికలో 2015 సంవత్సరం, 22 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.

పరిచయ పేజీ * సంవత్సర జాబితా * ప్రధాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) పేజీ

Wikipedia
Wikipedia
Return to "అటల్ బిహారీ వాజపేయి" page.