చర్చ:గోండు నృత్యం

Add discussion
There are no discussions on this page.

గోండు వ్యాసంలో గోండు నృత్యాన్ని గుసాడి నృత్యం అంటారని ఉంది. ఈ రెండు వ్యాసాలు ఒకటే అనిపిస్తుంది. కనుక విలీనం చేయాలి.-- K.Venkataramana -- 15:15, 15 ఏప్రిల్ 2021 (UTC)

Return to "గోండు నృత్యం" page.