చర్చ:చెన్న కృష్ణయ్య

There are no discussions on this page.

నిర్వాహకులకు నమస్కారం. నాకు లభించిన సమాచారం మేరకు ఈ వ్యాసాన్ని సృష్టించాను. విస్తరించడానికి అధనపు సమాచారం కొరకు ప్రయత్నించాను. దొరకలేదు. వికీ నియమాలకు అనుగుణంగా ఈ వ్యాసం లేదని భావించి, తొలగించదలిస్తే ఏ అభ్యంతరమూ లేదు. --నాయుడు గారి జయన్న (చర్చ) 09:13, 5 జూన్ 2020 (UTC)

Return to "చెన్న కృష్ణయ్య" page.