నాయుడుగారి జయన్న

స్వపరిచయం మార్చు

  1. గతంలో: జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, 'ధరూర్',ధరూర్ మండలం, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా
  2. ప్రస్తుతం: జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, 'పూడూరు',గద్వాల మండలం, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా