చర్చ:పుష్ప విలాపం

There are no discussions on this page.
వికీప్రాజెక్టు పుస్తకాలు ఈ వ్యాసం వికీపీడియా పుస్తకాల ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో పుస్తకాలకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


వ్యాసం రూపంలో కొంత ప్రధాన భాగాన్ని మొదలుపెట్టాను. (ఎప్పుడో చదివిన విషయాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకొని). ఇప్పడు మొత్తం పద్యాలను వికీసోర్స్‌కు తరలించి, ఇక్కడ లింకు ఇవ్వవచ్చుననుకొంటాను --కాసుబాబు 07:16, 24 ఫిబ్రవరి 2007 (UTC)

గణేష్ గారూ! "పుష్పవిలాపం" పూర్తి పాఠం (అన్ని పద్యాలూ) ఇక్కడ వ్రాయడం సరి కాదు. అది కాపీహక్కుల ఉల్లంఘన కూడా కావచ్చును. ఆఖండ కావ్యం విశేషాలు, కొన్ని ఉదాహరణ పద్యాలు మాత్రం వ్రాయదగును. అలాగే "కుంతీకుమారి" వేరే ఖండ కావ్యం గనుక వేరే వ్యాసం క్రింద ఉండడం ఉచితం. --కాసుబాబు 09:28, 23 ఫిబ్రవరి 2008 (UTC)
Return to "పుష్ప విలాపం" page.