సభ్యత్వాలు

మార్చు
a collection of books ఈ వాడుకరి పుస్తకాల ప్రాజెక్టును తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
Logo for Education,Employment ఈ వాడుకరి విద్య, ఉపాధిప్రాజెక్టును తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
ఈ వాడుకరి తెలుగు సినిమా ప్రాజెక్టులో సభ్యులు.
ఈ సభ్యుడు తెలుగు వికీపీడియాలో నిర్వాహకుడు

క్రొత్త వ్యాసం

మార్చుమాటా మంతీ

మార్చు


నా పేజీ డిజైనును అందంగా రూపొందించిన సాయికి కృతజ్ఞతలు

పుస్తకాల ప్రాజెక్టు

మార్చు

ఈ ప్రాజెక్టు అభివృద్ధికి సహాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. దానికి ముఖ్యమైన సూచలను ఇమ్మని ప్రార్ధన. వీలైనంత వరకు వాటి మీద కేంద్రీకరిస్తాను.Rajasekhar1961 08:04, 26 డిసెంబర్ 2011 (UTC)