• ఇప్పటికే భీముడు అనే పేరుతో ఒక వ్యాసం ఉంది కనుక రెండింటినీ విలీనం చేసి ఒకటిగా ఉంటే వ్యాసాన్ని అభివృద్ధి చేయడం బాగుంటుంది.--t.sujatha 02:24, 21 ఆగష్టు 2010 (UTC)
వికీప్రాజెక్టు హిందూమతం ఈ వ్యాసాన్ని వికీప్రాజెక్టు హిందూమతంలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్నారు. వికీపీడియాలో హిందూమతానికి సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మొలక ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మొలక దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


Return to "భీమసేనుడు" page.