చర్చ:రావి చెట్టు

తాజా వ్యాఖ్య: అశ్వత్థ పత్రి టాపిక్‌లో 9 సంవత్సరాల క్రితం. రాసినది: Kvr.lohith
వికీప్రాజెక్టు జీవ శాస్త్రము ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు జీవ శాస్త్రములో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో జీవ శాస్త్రానికి సంబందించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
??? ఈ వ్యాసానికి నాణ్యతా కొలబద్ద ఉపయోగించి ఇంకా విలువ కట్టలేదు.


అశ్వత్థ పత్రిసవరించు

అశ్వత్థ పత్రి వ్యాసాన్ని విలీనం చేసితిని.----  కె.వెంకటరమణ చర్చ 14:34, 12 మే 2014 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]


 1. (ప్రస్తు • గత) 14:34, 12 మే 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (194 బైట్లు) (+128)‎ . . (వర్గం:విలీనం నుండి దారిమార్పు తరగతి వ్యాసాలు చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)) (2 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 2. (ప్రస్తు • గత) 14:33, 12 మే 2014‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (66 బైట్లు) (-3,914)‎ . . (రావి చెట్టు లో విలీనం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
 3. (ప్రస్తు • గత) 07:51, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,980 బైట్లు) (+124)‎ . . (ఫోటో చేర్పు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 4. (ప్రస్తు • గత) 07:48, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,856 బైట్లు) (+92)‎ . . (→‎మూలాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 5. (ప్రస్తు • గత) 07:48, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,764 బైట్లు) (+135)‎ . . (→‎మూలాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 6. (ప్రస్తు • గత) 07:47, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,629 బైట్లు) (+389)‎ . . (→‎ఆధ్యాత్మికాంశాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 7. (ప్రస్తు • గత) 07:46, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,240 బైట్లు) (+63)‎ . . (→‎ఆయుర్వేదంలో) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 8. (ప్రస్తు • గత) 07:45, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,177 బైట్లు) (+561)‎ . . (→‎ఆధ్యాత్మికాంశాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 9. (ప్రస్తు • గత) 07:41, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,616 బైట్లు) (+230)‎ . . (→‎ఆధ్యాత్మికాంశాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 10. (ప్రస్తు • గత) 07:39, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,386 బైట్లు) (+366)‎ . . (→‎ఆధ్యాత్మికాంశాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 11. (ప్రస్తు • గత) 07:38, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,020 బైట్లు) (+56)‎ . . (→‎భౌతిక లక్షణాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 12. (ప్రస్తు • గత) 07:38, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,964 బైట్లు) (-284)‎ . . (→‎సువాసన గుణం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 13. (ప్రస్తు • గత) 07:37, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (2,248 బైట్లు) (+354)‎ . . (→‎ఔషధ గుణాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 14. (ప్రస్తు • గత) 07:37, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (1,894 బైట్లు) (-1,877)‎ . . (→‎వనరులు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 15. (ప్రస్తు • గత) 07:37, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (3,771 బైట్లు) (-439)‎ . . (→‎ఆయుర్వేదంలో) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 16. (ప్రస్తు • గత) 07:36, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (4,210 బైట్లు) (-2,469)‎ . . (→‎ఇతర ఉపయోగాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 17. (ప్రస్తు • గత) 07:36, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,679 బైట్లు) (+32)‎ . . (→‎సువాసన గుణం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 18. (ప్రస్తు • గత) 07:35, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,647 బైట్లు) (-163)‎ . . (→‎ఔషధ గుణాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 19. (ప్రస్తు • గత) 07:34, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,810 బైట్లు) (+9)‎ . . (సమాచారం చేర్పు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 20. (ప్రస్తు • గత) 07:33, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (6,801 బైట్లు) (-256)‎ . . (సమాచారం చేర్పు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 21. (ప్రస్తు • గత) 07:30, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (7,057 బైట్లు) (0)‎ . . (శాండ్ బాక్స్ సమాచారాన్ని చేర్చాను) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 22. (ప్రస్తు • గత) 07:29, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (7,057 బైట్లు) (+6,454)‎ . . (శాండ్ బాక్స్ సమాచారాన్ని చేర్చాను) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 23. (ప్రస్తు • గత) 07:27, 13 ఫిబ్రవరి 2014‎ Pavan santhosh.s (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (603 బైట్లు) (+55)‎ . . (మూస చేర్పు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 24. (ప్రస్తు • గత) 11:48, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ Palagiri (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (548 బైట్లు) (+56)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)
 25. (ప్రస్తు • గత) 11:44, 7 ఫిబ్రవరి 2014‎ Koppuravurikranthi (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (492 బైట్లు) (+492)‎ . . (కొత్త పేజీ: దీని వ్యవహార నామం ‘రావి’. రావిచెట్టు లేని ఊరు ఉండదు. రావి మండల...) (కృతజ్ఞత తెలుపు)


Return to "రావి చెట్టు" page.