చర్చ:వాయువు (భౌతిక శాస్త్రం)

అంశాన్ని చేర్చండి
There are no discussions on this page.

పురాణాల గురించి భౌతిక శాస్త్ర వ్యాసంలో అవసరం లేదు. దీనిని వాయుదేవుడు వ్యాసానికి తరలిస్తే బాగుంటుంది. అంగీకరిస్తే ఎలా చెయ్యాలో తెలిసినవారు చెయ్యండి.

TeluguPadam 22:47, 6 నవంబర్ 2009 (UTC)

Return to "వాయువు (భౌతిక శాస్త్రం)" page.