చర్చ:హోమం (2008 సినిమా)

అంశాన్ని చేర్చండి
Active discussions

సినిమా వ్యాసంగా తరలింపుసవరించు

ప్రణయ్ గారూ దీనికి బ్రాకెట్ లో సినిమా 2008 అనే పెడితే బాగుంటుంది.హోమం అనేది మరియొక అర్థం ఉంది. ఇంకొక సినిమాఉంది--యర్రా రామారావు (చర్చ) 06:51, 6 సెప్టెంబరు 2020 (UTC)
అలాగేనండీ యర్రా రామారావు గారు, హోమం (2008 సినిమా) అని మారుస్తాను.-- ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి (Talk2Me|Contribs) 07:02, 6 సెప్టెంబరు 2020 (UTC)
Return to "హోమం (2008 సినిమా)" page.