చలం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
(చలం నుండి దారిమార్పు చెందింది)

చలం పేరుతో ఉన్న వివిధ వ్యాసాలు

గుడిపాటి వెంకట చలం - తెలుగు రచయిత, స్త్రీ వాద రచయితగా పేరు పొందారు.