చలనాట రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 36వ మేళకర్త రాగము.[1]ముత్తుస్వామి దీక్షితులు కూడా ఇదే పేరుతో పిలుస్తారు.[2]

Chalanata scale with Shadjam at C

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
(S R3 G3 M1 P D3 N3 S)
(S N3 D3 P M1 G3 R3 S)

ఈ రాగంలో వినిపించే స్వరాలు : షడ్జమం, షట్స్రుతి రిషభం, అంతర గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం, పంచమం, షట్స్రుతి ధైవతం, కాకలి నిషాధం. ఈ సంపూర్ణ రాగం 72వ మేళకర్త రాగమైన రసికప్రియ రాగానికి శుద్ధ మధ్యమ సమానం.

జన్య రాగాలు

మార్చు

చలనాట రాగానికి రెండు బహుళ ప్రాచుర్యం పొందిన జన్య రాగాలు ఉన్నాయి. అవి నాట, గంభీరనాట రాగాలు. ముఖ్యంగా నాట రాగంలోని కృతులు ఎక్కువగా కచేరీలలో వినిపిస్తాయి.[3]

ఉదాహరణ

నాట రాగం

మార్చు
ఉదాహరణ

మూలాలు

మార్చు
  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్
  2. Sri Muthuswami Dikshitar Keertanaigal by Vidwan A Sundaram Iyer, Pub. 1989, Music Book Publishers, Mylapore, Chennai
  3. Raganidhi by P. Subba Rao, Pub. 1964, The Music Academy of Madras