చెర్లోపల్లె

(చెర్లోపల్లె (అయోమయ నివృత్తి) నుండి దారిమార్పు చెందింది)

చెర్లోపల్లె పేరుతో ఈ గ్రామాలున్నాయి: