జమ్మి (అయోమయనివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
(జమ్మి నుండి దారిమార్పు చెందింది)

జమ్మి చెట్టు, చారిత్రాత్మకమైన వృక్షం.


జమ్మి పేరుతో కొన్ని గ్రామాలు:


జమ్మి తెలుగు వారిలో కొందరి ఇంటి పేరు.