టెర్మినేలియా (Terminalia) పుష్పించే మొక్కలలో ఒక ప్రజాతి.

టెర్మినేలియా
T. australis, a South American species that grows around the Argentine Mesopotamia
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
Family:
Genus:
టెర్మినేలియా

జాతులు

See text.

Terminalia arjuna flowers
Terminalia bellerica trunk
Terminalia catappa flowers with a Hoverfly- a close up
Terminalia chebula fruit


కొన్ని జాతులు

మార్చు