డ్రెస్దెన్ యూనివర్సిటి

http://en.wikipedia.org/wiki/Dresden_University_of_Technology(Technische Universität Dresden )' లేదా 'డ్రెస్డెన్ టెక్నికల్ యునివర్సిటి' అనునది 'జెర్మనీ' లొని 'శాక్సొని' రాష్ట్ర రాజధాని అఇన డ్రెస్డెన్ నగరము లొకెల్లా అతి పెద్ద యునివర్సిటి, 'శాక్సొని' రాష్ట్రము లొకెల్లా అతి పెద్ద యునివర్సిటి, జెర్మనీ లొని పది అతి పెద్ద యునివర్సటీలలొ ఒకటి. 2011 లెక్కల ప్రకారం ఈ యునివర్సిటీలొ 36,066 మంది విథ్యార్థులు చదువుతున్నారు.దస్త్రం:TU Dresden.svg


Technische Universität Dresden Logo TU Dresden.svg Motto Wissen schafft Brücken. Established 1828 Type Public university President Prof. Hans Müller-Steinhagen Admin. staff 6,123 Students 36,066 (As of 2011) Location Dresden, Germany Campus urban Website http://tu-dresden.de