తార (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ

తార వానర రాజైన వాలి భార్య. కిష్కింధ కాండలో వాలిసుగ్రీవులతో తార పాత్ర చిత్రించబడినది.

  • చంద్రుడి భార్య తార. ఈ కథ తారాశశాంకం గా ప్రసిద్ధిచెందినది.
  • తారాపురం, కర్నూలు, విజయనగరం జిల్లాలలోని గ్రామాల పేరు.