తాహసీల్దార్ (అయోమయనివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
(తాసీల్దారు నుండి దారిమార్పు చెందింది)