తాహసీల్దార్ (అయోమయనివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
(తాసీల్దార్ నుండి దారిమార్పు చెందింది)