తుంగ (Nut grass) ఒక రకమైన గడ్డి. ఈ గడ్డితో మన పల్లెలలో ఇంటి పైకప్పుగా వేసుకుంటారు. నేల మీద కూర్చొనడానికి అవసరమైన చాపలు తుంగ గడ్డితో చేసినవి మెత్తగా ఉంటాయి.

తుంగ
Nutgrass Cyperus rotundus02.jpg
Scientific classification
Kingdom:
Division:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Species:
సై. రొటండస్
Binomial name
సైపరస్ రొటండస్