తెలుగుదేశం (అయోమయనివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
(తెలుగుదేశం నుండి దారిమార్పు చెందింది)

సంబంధిత వ్యాసాలు

  • తెలుగుదేశం - తెలుగుభాష అధికంగా మాట్లాడే ప్రాంతం అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా భారతదేశంలో అధికంగా తెలుగు మాట్లాడే వారున్న ప్రాంతం
  • తెలుగుదేశం పార్టీ - ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఒక రాజకీయ పార్టీ