తేనె (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
  1. తేనె
  2. తేనెగూడు
  3. తేనెటీగ