దర్శకుడు

సినిమా రూపకల్పనలో కీలక వ్యక్తి
(దర్శకత్వం నుండి దారిమార్పు చెందింది)

దర్శకుడు అనగా ఛలనచిత్రానికి మార్గనిర్దేశకుడు. చలనచిత్రానికి సంబంధించి అన్ని శాఖలను సమన్వయపరిచీ సమర్ధవంతంగా ఆయా శాఖల నుండి తనకు కావలసిన విధముగా వారి వారి సామర్ధ్యన్ని ఉపయోగించుకుని తన ఆలొచనలకు ప్రాణం పోసి, తెరపైకి ఒక దృశ్యంగామలచే వ్యక్తిని దర్శకుడు అని సంభొధిస్తారు.

సినిమా దర్శకుడు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=దర్శకుడు&oldid=3742670" నుండి వెలికితీశారు