దర్శకుడు

సినిమా రూపకల్పనలో కీలక వ్యక్తి

దర్శకుడు అనగా ఛలనచిత్రానికి మార్గనిర్దేశకుడు. ఛలనచిత్రానికి సంబంధించి ఇరవై నాలుగు శాఖలను సమన్వయపరిచీ సమర్ధవంతంగా ఆయా శాఖల నుండి తనకు కావలసిన విధముగ వారి వారి సామర్ధ్యన్ని ఉపయొగించుకుని తన ఆలొచనలకు ప్రాణం పోసి తెరపైకి ఒక దృశ్యముగ మలచే వ్యక్తిని దర్శకుడు అని సంభొధిస్తారు.

సినిమా దర్శకుడు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=దర్శకుడు&oldid=3275254" నుండి వెలికితీశారు