దశావతారములు (1976 సినిమా)

దశావతారములు (1976 సినిమా)
(1976 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్
భాష తెలుగు