దక్షిణ భారతదేశం, భారత ద్వీపకల్పము.

ద్వీపకల్పము (ఆంగ్లం : Peninsula) భూగోళ శాస్త్ర నిర్వచనం ప్రకారం, మూడువైపుల చుట్టూనీటిచే ఆవరించబడి ఒకవైపు భూభాగం కలిగిన ప్రదేశాన్ని 'ద్వీపకల్పము' అని అంటారు. ఉదా: భారతదేశంలోని భారత ద్వీపకల్పము, సౌదీ అరేబియాకు చెందిన అరేబియా ద్వీపకల్పము.

ఇవీ చూడండిసవరించు