ధ్వనితరంగశాస్త్రం

ధ్వనితరంగశాస్త్రం లేదా అకౌస్టిక్స్ అనేది వాయువులు, ద్రవాలు, ఘనాలలో యాంత్రిక తరంగాలు అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం. ఈ తరంగాలు కంపనం, ధ్వని, అల్ట్రాసౌండ్, ఇన్‌ఫ్రాసౌండ్ చేయవచ్చు. ఈ అకౌస్టిక్స్ రంగానికి చెందిన శాస్త్రవేత్తను అకౌస్టిసియన్ అంటారు. ధ్వని రంగంలో పనిచేసే శాస్త్రవేత్తని శబ్ద ఇంజనీర్ అని పిలుస్తారు .