నంబియార్ కొందరు భారతీయుల పేరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=నంబియార్&oldid=4102152" నుండి వెలికితీశారు