నగ్నత్వం అనేది ఒక వ్యక్తి దుస్తులు ధరించని లేదా ప్రత్యేకంగా అతని లేదా ఆమె జననాంగాలను కవర్ చేయని పరిస్థితి. వివిధ సంస్కృతులు మరియు మతాల ప్రభావంతో మానవ సమాజాలలో నగ్నత్వం ప్రబలంగా ఉంది. బట్టలు ధరించడం అనేది మానవ క్రియాత్మక అవసరాల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ప్రముఖ లక్షణాలలో ఒకటి, వస్తువుల నుండి రక్షణ మరియు జుట్టు కోల్పోయిన తరువాత మరియు చల్లటి ప్రాంతాలకు వలస వచ్చిన తరువాత చల్లగా ఉంటుంది.

టీనేజ్ కుర్రాడి దుస్తులు ధరించి, అర్ధనగ్నంగా, పూర్తిగా నగ్నంగా ఉన్న చిత్రం.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=నగ్నత్వం&oldid=3227268" నుండి వెలికితీశారు