నత్రజని వలయం అంటే నత్రజని వాతావరణం, భూభాగం, సముద్ర ఆవరణాల మధ్య వలయంలాగా సంచరిస్తున్నపుడు లోనయ్యే వివిధ రసాయనిక మార్పుల సమ్మేళనం. ఈ మార్పులు భౌతిక, జీవ సంబంధమైన చర్యల ద్వారా జరుగుతాయి. ఈ వలయంలో ముఖ్యమైన చర్యలు నైట్రోజెన్ ఫిక్సేషన్ (నత్రజని అనుబంధన), అమ్మోనిఫికేషన్ (క్షారనీకరణము), నైట్రిఫికేషన్ (నత్రీకరణ), డీనైట్రిఫికేషన్ (వినత్రీకరణ). భూవాతావరణంలో సుమారు 78 శాతం నత్రజనే ఉంటుంది. [1] నత్రజని అత్యధికంగా లభ్యమయ్యేది ఇక్కడే.

మూలాలుసవరించు

  1. Steven B. Carroll; Steven D. Salt (2004). Ecology for gardeners. Timber Press. p. 93. ISBN 978-0-88192-611-8.