నరహరి అనునది ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్నటక రాష్ట్రములలో క్షత్రియులు (రాజులు) యొక్క ఇంటిపేరు. వీరు ఆత్రేయస గోత్రమునకు చెందిన క్షత్రియ రాజులు. వీరు గుంటూరు, కృష్ణా, ప్రకాశం, రాయలసీమ జిల్లాలలో ఎక్కువగా స్థిరపడి యున్నారు. వీరు క్షత్రియులలో మిగిలిన గోత్రాలైన కశ్యపస, వశిష్ట, భరద్వాజ గోత్రముల వారిని పెళ్ళి ఆడుదురు. వీరు హంపి విజయనగర రాజ్యమును యేలిన సాళువ వంశమునకు చెందిన చంద్ర వంశ క్షత్రియులు. వివరములకు నరపతి Aravidu Dynasty అను page ను సందర్సించండీ.

1985 లొ గ్రామ పంచాయతి గా గుర్తింపు Narahari is the one of the surname of 'Atreyasa Gothra' belong to "Ksahtriya Raju" caste.most of the people having this surname Kshtriya Raju's seen in Guntur, Krishna, Prakasam, Nellore and Rayalaseema Districts in India.the anscentors of this surname belong to The "Great Vijayanagar which rulled India for nearly 400 years so far.Narahari's married other Kshayriya Gothras like Kasyapa, Vasishta, Bharadwaja e.tc., plz visit Anegundi Dynasty page for furthur assistance of this surname. The Aravidu Dynasty was the fourth and last Hindu dynasty which ruled Vijayanagara Empire in South India. Its founder was Tirumala, whose brother Rama Raya had been the masterful regent of the last ruler of the previous dynasty. Rama Raya's death at the Battle of Rakasa-Tangadi (also known as the Battle of Talikota) in 1565 led to the subsequent destruction of Vijayanagar by the combined forces of the Muslim states of Bijapur. The Aravidu family used their dynastic name as their surname and their gotra is AtreyaSatyacma (చర్చ) 19:12, 13 ఫిబ్రవరి 2014 (UTC).

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=నరహరి&oldid=2881599" నుండి వెలికితీశారు