నాటకప్రియ రాగము

(నాటకప్రియ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

నాటకప్రియ రాగము కర్ణాటక సంగీతంలో 10వ మేళకర్త రాగము.[1]

Natakapriya scale with shadjam at C

రాగ లక్షణాలు

మార్చు
  • ఆరోహణ : స రి గ మ ప ధ ని స
(S R1 G2 M1 P D2 N2 S)
  • అవరోహణ : స ని ధ ప మ గ రి స
(S N2 D2 P M1 G2 R1 S)

ఈ రాగం లోని స్వరాలు శుద్ధ రిషభం, సాధారణ గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం, చతుశ్రుతి ధైవతం, కైకశి నిషాధం. ఇది 46 మేళకర్త షడ్వితమర్దిని రాగానికి శుద్ధ మధ్యమ సమానము.

ఉదాహరణలు

మార్చు

చాలామంది వాగ్గేయకారులు నాటకప్రియ రాగంలో కీర్తనల్ని రచించారు.

జన్య రాగాలు

మార్చు

నాటకప్రియ రాగానికి కొన్ని జన్య రాగాలు ఉన్నవి. ఇందులో సింధుభైరవి రాగం ముఖ్యమైనది.

మూలాలు

మార్చు
  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్